Meer informatie en onze visie leest u in deze PDF.
Interlaced media

Naar verwachting zal het aandeel Interlaced Media,  Tailormade Content en Advertiser Funded Platforms in de programmering van media-exploitanten de komende jaren explosief toenemen. Door samenwerking wordt de content niet alleen beter betaalbaar, maar ook interessanter en gevarieerder. Programma’s worden minder frequent onderbroken door losse commercials. Consumenten ontvangen meer productinformatie binnen aantrekkelijke en flexibele kaders.

Zo ontstaat vanzelf een rijkere invulling van het medialandschap, gevoed door adverteerders en gewaardeerd door het publiek. En omdat adverteerders daadwerkelijk participeren in de ontwikkeling van de content, zal ook een deel van de rechten weer terugvloeien naar de investeerders. Kortom, een win-win situatie voor alle partijen. Maar de fenomenen Interlaced Media, Tailormade Content en Advertiser Funded Platforms staan nog in de kinderschoenen.

Uitgevers, tv-zenders en telecomaanbieders (bereik owners) willen adverteerders aan zich binden met nieuwe proposities. Ze bieden steeds meer mogelijkheden om in te spelen op bestaande content en om deel te nemen in de ontwikkeling van Interlaced Media en Tailormade Content zoals Advertiser Funded Platforms volgens formules à la  Life&Cooking. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal vanuit hun eigen optiek.
Maar het gaat u als adverteerder natuurlijk in de eerste plaats om úw verhaal. Wat wilt u vertellen? Hoe pakt u het aan? Met wie gaat u in zee? Welke obstakels komt u tegen? Wat gaat het u kosten en wat levert het u op?